Wyszukiwarka uczniów, którzy przewinęli się przez
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Przecławiu

Szukając można napisać nazwisko (np. Kowalski), imię (np. Jan), nazwisko i imię (np. Kowalski,Jan )(z przecinkiem w środku), klasę (np. kl.3a) lub rok ukończenia (np. 2006a lub 2006LO)


Stan na dzień 2.03.2018r.