SZKOLNE KOŁO CARITAS   

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szkół w Przecławiu swoją działalność rozpoczęło Szkolne Koło Caritas, którego celem jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

Oficjalnie Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Przecławiu zostało powołane do istnienia dekretem Caritas Diecezji Tarnowskiej z dnia 10 grudnia 2010 roku.

Opiekę nad Kołem sprawuje p. Justyna Krężel.
Asystentem z ramienia Kościoła jest ks. Paweł Przybyło.

Zebrania Szkolnego Koła Caritas odbywają się w każdą druga sobotę miesiąca w salce katechetycznej.

 

 Członkowie koła  Fotografie Logo i koszulki Sprawozdanie za rok 2010/11
ZJAZD SZKOLNYCH KÓL CARITAS W ZABAWIE