Informacja dla rodziców !!!

Informujemy, że można składać wnioski o dożywianie dzieci na semestr II. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim MOPS. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż dochód z programu 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny.

Rodzice uczniów zainteresowanych dożywianiem dzieci odpłatnie informujemy, że można dokonywać wpłaty na obiady u intendentki szkolnej. Koszt obiadu dwudaniowego to 3,20 zł.


Wpłaty dokonujemy z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.

Rodzic ma obowiązek zgłosić (np. telefonicznie do sekretariatu szkoły) o nieobecności dziecka w danym dniu, by uwzględnić odpis za niewykorzystany posiłek.

Ewa Arciszewska